VDAB Verbaast

Gepubliceerd op 25 juni 2018 om 00:00

April 2018 werd duidelijk dat mijn zicht snel (heel snel) achteruit ging en niet meer terug ging komen.  Je kan dat negeren of toch - tussen de soep en de petatten - de nodige formaliteiten in gang zetten.  Alleen is dat veel, onoverzichtelijk, saai en niet evident.  En ik surf liever op Zalando.

Een kluwen van VOP, VAPH, FOD DG Pers Handicap, ...

Soit, één voor één dus, en die VOP (Vlaamse OndersteuningsPremie) was er één voor 'het werk', dus werd apart ingediend van de rest. 
Mijn lieve vaste oogarts hielp me gelukkig al op weg met de hulpmiddelenaanvraag (grote en kleine loupe en vergrotingssoftware). 

 

De digitale aanvraag voor de Vlaamse OndersteuningsPremie is vrij overzichtelijk. Enkele dagen (!) later kreeg ik telefoon: of een medewerkers van de dienst 'arbeidsbeperking' op gesprek mocht komen.

Que?  Zo snel?

 

Enkele dagen later kreeg ik dus al de goedkeuring om de hulpmiddelen te bestellen.  Mijn angst om niet te kunnen blijven werken werd daardoor een beetje minder.  Ik typ deze tekst dankzij de software die de VDAB voor mij betaalde.  Ik kan documenten vergroten en veranderen van kleur zodat ze voor mij beter leesbaar zijn.

Ik vind de snelheid straf, net als de opvolging. Enkele weken later besliste de VDAB om mijn werkgever ook een Vlaamse Ondersteuningspremie toe te kennen.  

Enkele weken later kwam er onverwacht nog een collega opvolgen: even kijken of alles werkte, nog vragen waren, ...

  

Hoe het kan dat de VDAB zo snel en efficiënt werkt weet ik niet, maar soit: chapeau.


«   »